WEDSTRIJDREGLEMENT

Mediageuzen nv (hierna genoemd: de organisator) organiseert een wedstrijd waarbij één slager wordt verkozen tot ‘Beste slager van Vlaanderen 2021’. Via dit stemformulier kan iedere deelnemer één stem uitbrengen voor zijn/haar favoriete slagerij.

Deelnamevoorwaarden

1) Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

2) Aan deze wedstrijd kan elke natuurlijke persoon deelnemen die zijn of haar woonplaats in België heeft.

3) Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd als zij uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

4) Om deel te nemen dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens achter te laten en een stem uit te brengen op zijn/haar favoriete slagerij.

5) Voor deelname aan de wedstrijd is geen aankoop of andere vorm van betaling vereist.

6) Door persoonlijke gegevens mee te delen, verleent de deelnemer Mediageuzen nv het recht om de persoonlijke gegevens op te slagen. De gegevens worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Mediageuzen NV en kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten of om rechtstreeks contact op te nemen per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Indien de betrokkende geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de wedstrijd of andere doeleinden volstaat het contact op te nemen met Mediageuzen nv of zich uit te schrijven op een ontvangen nieuwsbrief.

Wedstrijdverloop en stemming

7) De wedstrijdperiode loopt van 24/02/2021 tot en met 31/12/2021.

8) Elke deelnemer mag slechts één stem uitbrengen op een favoriete slagerij met één geldig e-mailadres.

9) Er kan uitsluitend gestemd worden op slagerijen die gevestigd zijn in Vlaanderen.

10) De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. Mediageuzen nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden en kan daarvoor evenmin tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zijn.

11) De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemende slagerijen uit te sluiten of het aantal stemmen bij te stellen door ongeldige stemmen uit te sluiten.

Winvoorwaarden en bekendmaking

12) De titel ‘De Beste slager van Vlaanderen’ gaat naar de slager met de meest geldige stemmen.

13) De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemende slagerijen uit te sluiten of het aantal stemmen bij te stellen door ongeldige stemmen uit te sluiten.

14) De ‘Beste slager van Vlaanderen’ wordt bekendgemaakt op het Culinaire Ambiance evenement in 2022.

15) Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

16) De winnende slager ontvangt een communicatiepakket, een gepersonaliseerde bakfiets, een gekaderd certificaat en een raam/deursticker.

17) Prijzen zijn niet onderhandelbaar, niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor contant geld. Ten onrechte verleende prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een alternatief met gelijke waarde in het geval van onvoorziene omstandigheden.

18) De winnende slagerij verklaart zich akkoord dat men met foto, naam en woonplaats bekend gemaakt kan worden in het magazine Culinaire Ambiance en op nieuwssites Culinaire Ambiance en P-magazine. Voor de verleende medewerking aan promotionele berichtgeving zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Aansprakelijkheid en toestemming

19) De organisator van deze wedstrijd is Mediageuzen NV, gevestigd op Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Vragen of verzoeken over de wedstrijd dienen gericht te worden aan Culinaire Ambiance. Contactgegevens: info@ambiance.be

Privacy

20) De privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op https://ambiance.be/privacy-policy/